Call for sponsors

USLOVI ZA POKROVITELJE SU PODJEDNAKI BEZ OBZIRA NA FORMAT KONGRESA:
UŽIVO ILI VIRTUELNO ODRŽAVANJE

MOGUĆNOSTI ZA OGLAŠAVANJE U VIRTUELNOM FORMATU KONGRESA

MALI IZLAGAČKI PROSTOR 500€

 • Isticanje logoa u elektronskim materijalima KONGRESA
 • Postavljanje brošure u PDF formatu do 5 MB na platformi KONGRESA

SREDNJI IZLAGAČKI PROSTOR 800€

 • Isticanje logoa u elektronskim materijalima kongresa
 • Postavljanje brošure u PDF formatu do 5 MB na platformi kongresa
 • Postavljanje promo videa u trajanju od 1 minut na platformi kongresa

VELIKI IZLAGAČKI PROSTOR 1000€

 • Isticanje logoa u elektronskim materijalima kongresa
 • Postavljanje brošure u PDF formatu do 5 MB na platformi kongresa
 • Postavljanje promo videa u trajanju od 1 minut na platformi kongresa
 • Mogućnost video/chat komunikacije sa učesnicima kongresa

Pored gore navedenih stavki, izlagač ima pravo na sledeće:

 • Jednu punu kotizaciju
 • Pristup svim elektronskim materijalima kongresa

E-OGLAŠIVAČ Oglašavanje u e-programu KONGRESA:

 • Isticanje logoa u programu KONGRESA 180 €
 • Isticanje logoa na VEB SAJTU KONGRESA 130 €
 • Pola strane, položena orijentacija oglasa 170 €
 • Puna strana, uspravna orijentacija oglasa 250€

VIDEO REKLAMA

15 sekundi 200€
30 sekundi 350€
45 sekundi 500€

 • Pet punih kotizacija
 • Pristup svim elektronskim materijalima kongresa za 5 ucesnika

KOMERCIJALNO PREDAVANJE 1 000€

Navedenoj kategoriji sponzora pripada:

 • Isticanje logoa i naziva firme u elektronskim materijalima KONGRESA
 • Puna strana, uspravna orijentacija oglasa u e-programu KONGRESA
 • Puna strana, uspravna orijentacija oglasa u e-Knjizi apstrakata
 • Mogućnost držanja predavanja od 20 min na platformi KONGRESA

Vrednost € je po srednjem kursu NBS na dan uplate.

*Materijali za prezentaciju, komunikaciju i oglašavanje moraju biti usklađeni sa važećom zakonskom regulativom u Republici Srbiji o deklarisanju, označavanju i reklamiranju hrane uključujući i dijetetske proizvode.